PTHC - logo POLSKIE TOWARZYSTWO HISTOCHEMIKÓW i CYTOCHEMIKÓW

  Aktualności  
 
  Konferencje  
 
  Zarząd Główny PTHC  
 
  Oddziały regionalne  
 
  Historia PTHC  
 
  Członkowie honorowi  
 
  Statut  
 
  Wydawnictwa PTHC  
 
  Inne wydawnictwa  
 
  Metodyki  
 
  Histochemia w świecie  
 
  Ciekawe zdjęcia  
 
  Ciekawe linki  
 
  Archiwum  
 
  Kontakt  
 

ePNP - logo

KONFERENCJE

ICHC2020 - Miedzynarodowy Kongres Histochemikow i Cytochemikow, Praga

SZANOWNI PANSTWO,

na prosbe Organizatorow, przesylam ponizej informacje odnosnie Kongresu:

Dear colleague,

It is our great pleasure to invite you to the 16th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC 2020), to be held on 30 August - 2 September 2020 in Prague, Czech Republic.

The ICHC is held every four years under the auspices of the International Federation of Societies for Histochemistry and Cytochemistry (IFSHC), which continually strives to provide grounds for communication and cooperation among the scientists all over the world bridging histopathology, cell and tissue biology, microscopy, medicine, developmental biology, and related fields. 

We are delighted to inform you that the following plenary speakers will present their lecture at the congress:

•    Stefan Hell, a Nobel Prize laureate, Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Germany (keynote speaker)
•    Alev Erisir, Department of Psychology, University of Virginia, USA
•    Toyoshi Fujimoto, Nagoya University, Nagoya, Japan
•    Hans-Joachim Gabius, Institute of Physiological Chemistry, Ludwig Maximilians University of Munich, Germany
•    BoĹźena Kamińska-Kaczmarek, Nencki Institute of Experimental Biology PAS Warszawa, Poland
•    Ohad Medalia, Department of Biochemistry, University of Zurich

The planned sessions of the congress are following:

•    Histopathology and quantitative approaches
•    Metabolic mapping and imaging proteomics
•    Nanotechnology in biology and medicine
•    Renal fibrosis (HCS session)
•    Stem cell biology and regenerative medicine
•    Neuroscience
•    Progressive methods and probes in immunohistochemistry and light and electron microscopy (SfH session)
•    Cell physiology and signalling
•    Synaptic plasticity (PHCS session)
•    Molecular structure of the cell nucleus and cytoplasm
•    Advances in sample processing for microscopy
•    Cell regulation, differentiation and developmental biology
•    Cancer biology
•    Glycobiology
•    Immunohistochemistry workshop – “Just Do It Right” (HCS session)

The complete preliminary program can be found here: https://ichc2020.com/pdf/ICHC2020-preliminary_programme.pdf

Why not to come to Prague and join us with your contribution to this interesting and exciting congress? The registration and abstract submission are already open:
https://ichc2020.com/

Of course, Prague prides itself with its beautiful historical architecture, technical monuments, celebrated cafés, great food, and beer. The brand-new congress venue, Cubex Centre Prague, also offers technologically and visually unique space, which promises to leave everyone with an unforgettable experience. This will be underlined by the ICHC gala dinner in the famous Art Nouveau Municipal House, and (free) beer party organized in the premises of the Staropramen brewery.

We hope that you will join us in Prague to discuss together your latest achievements and that the venue will provide great opportunities for specialists at all levels of their career, bringing lots of opportunities for strengthening international collaborations. Special attention will be therefore given to the presentations of students. We also expect a rich commercial exhibition where new and emerging technologies will be presented.

You can find the .pdf version of this announcement here: https://ichc2020.com/pdf/2nd_announcement_ichc2020.pdf

For more information about the congress, please visit: https://ichc2020.com/

Looking forward to meeting you in Prague!

Kindest regards,

Prof Klara Weipoltshammer, President of the Society of Histochemistry
and
Prof Pavel Hozak, Chair of the Local Organizing Committee, Secretary of the Society of Histochemistry


Szanowni Panstwo,

W imieniu organizatorow mam przyjemnosc zaprosic na I miedzynarodowa konferencje bioS/TEM. Na stronie internetowej konferencji www.biostem.pl zostala juz uruchomiona mozliwosc rejestracji uczestnikow oraz przesylania zgloszonych abstraktow.

Goraco zachecam Panstwa do udzialu w konferencji, ktora bedzie okazja do spotkania naukowcow z calego swiata, ktorzy sa zainteresowani mikroskopia elektronowa i jej wykorzystaniem w naukach biologicznych. Nasze spotkanie bedzie rownieĹź okazja do wymiany doswiadczen i spotkania osob które sa bezposrednio zaangazowane w rozwijanie nowoczesnych technik mikroskopii elektronowej, oraz tworzenie programow do analizy obrazu.

Szczegolowe informacje znajda Panstwo w załaczniku, oraz na stronach internetowych:
- strona konferencji www.biostem.pl
- Facebook www.facebook.com/BioStem-101760078037324
- Twitter www.twitter.com/bio_stem?fbclid=IwAR0zDw0oHZGxBDXVJRQpMlr3BVGQL56ZbgM6B-olgivYbQjJivAFfyR2iuA

Z powazaniem,
Komitet organizacyjny bioS/TEM


SZANOWNI PANSTWO,

serdecznie dziekujemy za udzial w 53. Sympozjum PTHC!

Mamy nadzieje, ze wspolnie spedzony czas w Gdansku mile zapadnie Panstwu w pamieci.

Z pozdrowieniami,

Organizatorzy – Oddzial Gdanski Polskiego Towarzystwa Histochemikow i Cytochemikow, Katedra i Zaklad Histologii Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego

PS: Ksiazka streszczen i zdjecia z 53. Sympozjum PTHC na stronie Sympozjum.

Pobierz logo

kontakt z Komitetem Organizacyjnym: piotr.wierzbicki@gumed.edu.pl

 

W dniach 13 - 16 wrzeœnia 2018r. w Bia³ymstoku odbêdzie siê 52. ZJAZD NAUKOWY Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Wiêcej informacji na stronie pthc2018.kongresy.com.pl

 
52. ZJAZD NAUKOWY
 

 

W dniach od 21 do 23 marca 2018r. w Poznaniu Odbêdzie siê konferencja pt. "10th Anniversary International Conference of Contemporary Oncology."
Wydarzenie to od dekady jest wyj¹tkowym spotkaniem uznanych specjalistów, na co dzieñ prowadz¹cych unikalne badania w dziedzinie onkologii. Cz³onkami Komitetu Naukowego spotkania s¹: Jacek Fiuth, Salem Chouaib, Bo¿ena Kamiñska-Kaczmarek, Lidia Gil, Claudine Kieda, Piotr Czaplewski, Miros³aw Kiedrowski, Jacek Mackiewicz, JacekJassem, Maciej Krzakowski, Piotr Rutkowski, Andrzej Marsza³ek, Waldemar Priebe, Andrzej Mackiewicz.


 

W dniach od 12 do 15 wrzeœnia 2017 r. w Warszawie odbêdzie siê 51 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików.


 

W dniach od 2 do 4 grudnia 2014 r. w Londynie odbêdzie siê Zjazd Patologów.

 

W dniach od 5 do 8 wrze¶nia 2012 r. we Wiedniu (Austria) odby³o siê 54. Sympozjum Towarzystwa Histochemicznego.


 

W dniach od 26 do 29 sierpnia 2012 r. w Kyoto w Japonii odby³ siê XIV Miêdzynarodowy Kongres Histochemii i Cytochemii (ICHC).


 

W dniach 24 - 26 maja 2012 roku w Poznaniu odby³o siê XLVI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz III Konferencja Naukowa po¶wiêcona Digitalizacji Obrazów Mikroskopowych w Medycynie.

Szczegó³owe informacje s± dostêpne na stronie internetowej www.pthic2012.pl
 

 

W dniach od 31 marca do 4 kwietnia 2012 r. w Chicago (Stany Zjednoczone, Illinois) odby³ siê doroczny, 103. Zjazd Amerykañskiego Towarzystwa Badañ nad Rakiem (AACR).


 

W dniach od 21 do 24 marca 2012 r. we Wiedniu w Austrii odby³a siê 8. Europejska Konferencja Nowotworów Piersi (EBCC-8).


 

W dniach od 21 do 23 marca 2012 r. w Woods Hole (Stany Zjednoczone, Massachusetts) odby³ siê doroczny, 63. Zjazd Amerykañskiego Towarzystwa Histochemicznego (HCS).


 

W dniach od 17 do 23 marca 2012 r. w Vancouver w Kanadzie odby³ siê doroczny, 101. Zjazd Amerykañskiej i Kanadyjskiej Akademii Patologii (USCAP).


 

W dniach od 6 do 10 grudnia 2011 r. w San Antonio (Stany Zjednoczone, Teksas) odby³o siê doroczne, 34. Sympozjum Nowotworów Piersi.


 

W dniach od 16 do 21 wrze¶nia 2011 r. w Cincinnati (Stany Zjednoczone, Ohio) odby³o siê doroczne, 37. Sympozjum Narodowego Towarzystwa Histotechnologii.


 

W dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2011 r. w Woods Hole (Stany Zjednoczone, Massachusetts) odby³ siê doroczny, 62. Zjazd Amerykañskiego Towarzystwa Histochemicznego (HCS).


 

W dniach od 26 lutego do 4 marca 2011 r. w San Antonio (Stany Zjednoczone, Teksas) odby³ siê doroczny, jubileuszowy, 100. Zjazd Amerykañskiej i Kanadyjskiej Akademii Patologii (USCAP).


 

W dniach od 8 do 12 grudnia 2010 r. w San Antonio (Stany Zjednoczone, Teksas) odby³o siê doroczne, 33. Sympozjum Nowotworów Piersi.


 

W dniach od 24 do 29 wrze¶nia 2010 r. w Seattle (Stany Zjednoczone, Washington) odby³o siê doroczne Sympozjum Narodowego Towarzystwa Histotechnologii.


 

W dniach od 12 do 17 pa¼dziernika 2008 r. w Atenach (Grecja) odby³ siê XXVII Kongres Miêdzynarodowej Akademii Patologii.


 

W dniach od 20 do 25 wrze¶nia 2008 r. w Bordeaux (Francja) odby³ siê XIV Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Hematopatologów.


 

W dniach od 17 do 22 maja 2008 r. w Barcelonie (Hiszpania) odby³ siê III Interkontynentalny Kongres Patologii.


 

W dniach od 15 do 17 maja 2008 r. w Toledo (Hiszpania) odby³y siê: IX Europejski Kongres TelePatologii oraz III Miêdzynarodowy Kongres Mikroskopii Wirtualnej.aktualności | konferencje | zarząd główny PTHC | oddziały regionalne | historia PTHC | członkowie honorowi | statut | wydawnictwa PTHC | inne wydawnictwa | metodyki | histochemia w świecie | ciekawe zdjęcia | ciekawe linki | archiwum | kontakt
Webmaster: Marek Jelenik