PTHC - logo POLSKIE TOWARZYSTWO HISTOCHEMIKÓW i CYTOCHEMIKÓW

  Aktualności  
 
  Konferencje  
 
  Zarząd Główny PTHC  
 
  Oddziały regionalne  
 
  Historia PTHC  
 
  Członkowie honorowi  
 
  Statut  
 
  Wydawnictwa PTHC  
 
  Inne wydawnictwa  
 
  Metodyki  
 
  Histochemia w świecie  
 
  Ciekawe zdjęcia  
 
  Ciekawe linki  
 
  Archiwum  
 
  Kontakt  
 

ePNP - logo


ODDZIAŁY REGIONALNE POLSKIEGO TOWARZYSTWA
HISTOCHEMIKÓW I CYTOCHEMIKÓW


PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁÓW TERENOWYCH

BIAŁYSTOK
Dr hab. Wiesława Ewa Niklińska
Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-269 Białystok, ul.Waszyngtona 13
tel.: +48 85 748 54 55, 748 54 54; faks: +48 85 748 54 55
e-mail: wieslawa.niklinska@umb.edu.pl

BYDGOSZCZ
Dr Agnieszka Żuryń
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
85-092 Bydgoszcz, ul.Karłowicza 24
tel.: +48 52 585 37 24
e-mail: azuryn@cm.umk.pl

GDAŃSK
Dr hab. Michał Żmijewski, Prof. nadzw.
Katedra i Zakład Histologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdańsk, ul.Dębinki 1
tel.: +48 58 349 14 31
e-mail: mzmijewski@gumed.edu.pl

KATOWICE
Prof. dr hab. Ryszard Wiaderkiewicz
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
40-752 Katowice, ul. Medyków 18
tel./faks: +48 32 25 26 574
e-mail: wiader@sum.edu.pl

KRAKÓW
Dr hab. Jerzy Galas, Prof. nadzw.
Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
30-387 Kraków, ul.Gronostajowa 9
tel.: +48 12 664 50 25
e-mail: jerzy.galas@uj.edu.pl

LUBLIN
Dr hab. n. biol. Bożena Pawlikowska-Pawlęga
Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
20-033 Lublin, ul. Akademicka 19
tel.: +48 81 537 59 96
e-mail: bozena.pawlikowska-pawlega@poczta.umcs.lublin.pl

ŁÓDŹ
Prof. dr hab. Hieronim Bartel
Katedra Biostruktury
Zakład Morfologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
tel.: +48 42 639 32 20; faks: +48 42 639 33 20
e-mail: hieronim.bartel@umed.lodz.pl

OLSZTYN
Prof. dr hab. Mariusz Majewski
Wydział Nauk Medycznych
Katedra Biologii Medycznej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14c
tel.: +48 89 524 61 16
e-mail: mariusz.majewski@uwm.edu.pl

POZNAŃ
Prof. dr hab. Elżbieta Kaczmarek
Katedra Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
60-781 Poznań, ul.Święcickiego 6
tel.: +48 61 869 91 81
e-mail: elka@amp.edu.pl

SZCZECIN
Dr hab. Małgorzata Piasecka, Prof. PUM
Samodzielna Pracownia Histologii i Biologii Rozwoju
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
72-210 Szczecin, ul. Żołnierska 48
tel.: +48 91 466 16 78; faks: +48 91 466 16 77
e-mail: mpiasecka@ipartner.com.pl

WARSZAWA
Dr Ewa Jankowska-Steifer
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Centrum Biostruktury
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-004 Warszawa, ul.Chałubińskiego 5
tel.: +48 22 629 56 75; faks: +48 22 629 52 82
e-mail: ejank@ib.amwaw.edu.pl

WROCŁAW
Prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
50-368 Wrocław, ul.Chałubińskiego 6a
tel.: +48 71 784 16 70; faks: +48 71 784 00 82
e-mail: marzenna.podhorska-okolow@umed.wroc.pl

aktualności | konferencje | zarząd główny PTHC | oddziały regionalne | historia PTHC | członkowie honorowi | statut | wydawnictwa PTHC | inne wydawnictwa | metodyki | histochemia w świecie | ciekawe zdjęcia | ciekawe linki | archiwum | kontakt
Webmaster: Marek Jelenik