PTHC - logo POLSKIE TOWARZYSTWO HISTOCHEMIKÓW i CYTOCHEMIKÓW

  Aktualności  
 
  Konferencje  
 
  Zarząd Główny PTHC  
 
  Oddziały regionalne  
 
  Historia PTHC  
 
  Członkowie honorowi  
 
  Statut  
 
  Wydawnictwa PTHC  
 
  Inne wydawnictwa  
 
  Metodyki  
 
  Histochemia w świecie  
 
  Ciekawe zdjęcia  
 
  Ciekawe linki  
 
  Archiwum  
 
  Kontakt  
 

ePNP - logo


HISTORIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
HISTOCHEMIKÓW I CYTOCHEMIKÓW


 1. 1957 r. - PTHC rozpoczęło swój byt jako sekcja histochemiczna Polskiego Towarzystwa Anatomicznego dzięki inicjatywie prof. Henryka Godlewskiego.


 2. 14.02.1958 - pierwsze historyczne sympozjum sekcji, dotyczyło histochemii fosfataz.


 3. Maj 1960 - posiedzenie konstytucyjne 17 członków założycieli PTHC w Warszawie.


 4. 1961 - Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików rozpoczęło swoją działalność dzięki poparciu Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk i Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.


 5. 1961 - został powołany Komitet Redakcyjny kwartalnika "Folia Histochemica et Cytochemica", redaktorem czasopisma został prof. Józef Niweliński.


 6. 1962 - PTHC organizuje w Warszawie kurs histochemii teoretycznej i praktycznej.


 7. 1962 - ukazał się historycznie pierwszy polski podręcznik histochemiczny, 2-tomowy "Skrypt Metod Histochemicznych" pod red. Aleksandry Krygier-Stojałowskiej i Henryka Godlewskiego.


 8. 1962 - pierwsze sympozjum naukowe organizowane przez PTHC w Białymstoku.


 9. 1963 - PTHC organizuje I Międzynarodowe Sympozjum Histochemii w Warszawie, pt. "Histochemia wzrostu i różnicowania". Obok histochemików polskich w sympozjum wzięli udział czołowi przedstawiciele światowej histo- i cytochemii: A. Ambrose z Londynu, E.P. Benditt z Waszyngtonu, J. Brachet z Brukseli, H.V. Mayersbach z Nijmegen, Z. Lojda z Pragi, M. Niemi z Helsinek, K. Ogawa z Kyoto, J.M. Olenow z Leningradu, A.G.E. Pearse z Londynu, G. Rappay z Budapesztu, W. Sandritter z Frankfurtu, J.H. Scharf z Halle, J. Śvejda z Pragi oraz J. Verne i R. Wegmann z Paryża.


 10. Od 1961 roku PTHC jako członek Międzynarodowej Federacji Towarzystw Histo- i Cytochemicznych bierze czynny udział w odbywających się co cztery lata kongresach międzynarodowych histochemii i cytochemii.


 11. 1973 - zainicjowanie przez prof. Zofię Bielańską-Osuchowską i prof. Jerzego Kawiaka w Warszawie corocznych konferencji naukowych o charakterze szkoleniowym. Tematyka tych konferencji ukazała bardzo szeroki zakres zainteresowań i poszukiwań badawczych w Polsce od lat siedemdziesiątych aż do chwili obecnej.


 12. 1973 - ukazał się I tom dzieła zbiorowego "Ultrastruktura i funkcja komórki" redagowany przez J. Kawiaka, Z. Osuchowską i A. Przełęcką.


 13. 1974 - w wyniku starań prof. J. Niwelińskiego umieszczono czasopismo "Folia Histochemica et Cytochemica" w Current Contents (Life Sciences), renomowanym przeglądzie bibliograficznym Instytutu Informacji Naukowej z Filadelfii.


 14. 1975 - pierwsza poważna monografia histochemiczna w języku polskim pt. "Topochemiczne metody badań komórek i tkanek" opracowana pod redakcją prof. A. Krygier-Stojałowskiej i prof. H. Godlewskiego.


 15. 1976 - Redaktorem Naczelnym "Folia Histochemica et Cytochemica" zostaje prof. Jerzy Kałuża.


 16. 1979 i 1983 - z inicjatywy PTHC pod redakcją prof. Marka Wawrzyniaka opublikowano II wydanie "Mianownictwa histologicznego" i "Mianownictwa embriologicznego".


 17. 1982 - II wydanie podręcznika "Topochemiczne metody badań komórek i tkanek" pod redakcją A. Krygier-Stojałowskiej i H. Godlewskiego.


 18. 1982 - wznowienie działalności wydawniczej "Folia Histochemica et Cytochemica" po blisko pięciomiesięcznej przerwie spowodowanej zawieszoniem działalności wszystkich redakcji i komitetów redakcyjnych w związku z wprowadzeniem stanu wojennego 13.12.1981 r.


 19. 1983 - tytuł organu Towarzystwa został zmieniony na "Folia Histochemica et Cytobiologica".


 20. 1989 - wydanie przez PWN podręcznika "Immunocytochemia", opracowanego przez prof. Macieja Zabla na zlecenie Zarządu Głównego PTHC.


 21. 1990 - powołanie i zarejestrowanie Fundacji Postępów Nauki o Biologii Komórki z inicjatywy Zarządu Głównego PTHC w celu prowadzenia działalności wydawniczej, w 1992 zmiana nazwy na Fundację Biologii Komórki i Biologii Molekularnej.


 22. 1992 - PTHC wespół z Polskim Towarzystwem Anatomicznym organizuje IX Europejski Kongres Anatomiczny w Krakowie, prof. Tadeusz Cichocki prezydentem Kongresu.


 23. 1992 - powołanie nowego Redaktora Naczelnego "Folia Histochemica et Cytobiologica" - prof. Jana Litwina oraz zastępcy Redaktora Naczelnego, prof. Barbary Bilińskiej.


 24. 1996 - prof. Maciej Zabel zostaje wybrany na Kongresie w Kyoto skarbnikiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Towarzystw Histochemicznych i Cytochemicznych (IFSHC).


 25. 2001 - uroczyste obchody 40 rocznicy powstania PTHC w trakcie 37 Sympozjum PTHC w Krakowie zorganizowanego przez prof. Barbarę Bilińską.


 26. 2004 - przedstawiciele Międzynarodowej Federacji na 12 Kongresie IFSHC w San Diego wybierają PTHC na organizatora kolejnego Kongresu, który odbył się w Gdańsku w sierpniu 2008 r.


 27. 2006 - powołanie nowego Redaktora Naczelnego "Folia Cytochemica et Cytobiologica" - prof. Lecha Chyczewskiego.


 28. 2012 - powstanie Oddziału Śląskiego z siedzibą w Katowicach.


 29. Obecnie PTHC działa w 12 oddziałach: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.
Kolejni Prezesi Zarządu Głównego PTHC
 • 1961-1970   prof. Henryk Godlewski
 • 1970-1976   prof. Jerzy Kawiak
 • 1976-1983   prof. Aleksandra Krygier-Stojałowska
 • 1983-1989   prof. Andrzej Łukaszyk
 • 1989-1992   prof. Andrzej Myśliwski
 • 1992-1998   prof. Maciej Zabel
 • 1998-2004   prof. Barbara Bilińska
 • 2004-2010   prof. Zbigniew Kmieć
 • 2010-2016   prof. Piotr DzięgielHistoria PTHC w formacie pdf
aktualności | konferencje | zarząd główny PTHC | oddziały regionalne | historia PTHC | członkowie honorowi | statut | wydawnictwa PTHC | inne wydawnictwa | metodyki | histochemia w świecie | ciekawe zdjęcia | ciekawe linki | archiwum | kontakt
Webmaster: Marek Jelenik